Sakazume Koi farm is headed and run by Shinsaku Sakazume and Hayato Shinoda. He produces Kohaku, Sanke and Showa plus quality Aigoromo.

Gallery

Picture Name Quantity Size Status Listing
SZA-01 SZA-01 60 13-15cm Available
SZA-02 SZA-02 50 15-18cm Available
SZA-03 SZA-03 70 12-14cm Available
SZA-04 SZA-04 60 14-16cm Available
SZA-05 SZA-05 70 12-14cm Available
SZA-06 SZA-06 70 12-14cm Available
SZA-07 SZA-07 60 14-16cm Available
SZA-08 SZA-08 40 16-20cm Available
SZA-09 SZA-09 70 12-14cm Available